Informatie

Harmonie Laura is in de gemeente Landgraaf, met name in het gedeelte Lauradorp al jarenlang een muzikaal begrip. Vanaf haar oprichting in 1947 luisteren haar muzikanten talloze activiteiten op.

Dit musiceren is de belangrijkste drijfveer binnen een vereniging als deze waarbij al haar muzikanten, van jong tot oud, van blazer tot slagwerker, veel plezier beleven in het spelen van allerlei soorten muziek. Dit gebeurt in het harmonieorkest en in de drumband die samen tijdens concerten, rondgangen en vele andere optredens met veel plezier muziek maken zowel voor zichzelf alsook voor de vele toehoorders. Kortom, het is een onmisbare schakel in het culturele leven van Landgraaf.
Muziek maken vergt inspanningen op velerlei gebied, hierbij valt te denken aan opleidingen van leerlingen, aanschaf instrumenten en onderhoud. Daarnaast zullen er ook vele organisatorische inspanningen nodig zijn van leden die niet muzikaal actief zijn om een vereniging als deze op een verantwoorde manier te laten bestaan in Landgraaf. Het zal daarom duidelijk zijn dat verdere groei en ontwikkeling financiële inspanningen vereist. De middelen die vergaard worden via contributies, subsidies, collectes en allerlei acties en activiteiten hebben echter een structurele aanvulling nodig.
Hieruit ontstond het idee om een groep mensen die onze harmonie een warm hart toedragen samen te brengen in een Vriendenclub van onze harmonie.
De belangrijkste doelstelling van deze vriendenclub is gericht op het structureel vergaren van financiële middelen om het voortbestaan, de ontwikkeling en de muzikale continuiteit van onze harmonie voor een deel te waarborgen.
Hiervoor denken we met name aan een jaarlijks vastgestelde bijdrage van minimaal €50,-, waarmee een financiële basis gelegd wordt.
Een VRIEND van deze vriendenclub van de harmonie verplicht zich tot die jaarlijkse minimum bijdrage. Vrienden heb je uiteraard niet voor niets, en daarom vindt de harmonie dat daar iets tegenover mag staan. Als belangrijkste staat daar natuurlijk heel veel dank en waardering van alle leden tegenover. Verder kunnen onze vrienden rekenen op informatie via ons clubblad, uitnodigingen voor activiteiten zoals concerten en feestdagen met name ons jaarlijkse patroonsfeest.
Ook zal de mogelijkheid bestaan, voor vrienden die dat wensen, om vermeld te worden in ons clubblad en de affiches van onze harmonie.
Wanneer U besluit om toe te treden tot de vriendenclub van onze harmonie ontvangt u de speciale exclusieve Vriendenspeld, waarmee U toetreedt als exclusief lid van de Vriendenclub van Harmonie Laura.
Wij wensen U nu al een hartelijk welkom toe, namens Harmonie Laura.

Wilt U vriend van onze harmonie worden dan kunt U contact opnemen met: John Kikken, Telefoon: 06-58086224

 

Vrienden

Advocatenkantoor Baur

G. Koster-van Ree

Anja Oostindie

Marlies Hendrikx

Robby Pelssers

Jurgens P. en Heldens M.

Guus Schulteis

Fieny Hofhuis

Marjan Trajdos

Wim Logister

Mevr. Silvertand

Erik van den Akker

J.J.G. v.d. Bolt

Fam. Eummelen-Stevelmans

Monica & Cor van Haaren

Maria en Theo Hundscheidt

Harry Leunessen

Regina Lievense

René Lutgens

G. Olijve

Mevr. Oroszi

Nadine Oroszi

Daniel Mielke

Tiny Moors

Sanders-Houben Vastgoedservice

Verkeersschool L. Schurer

Kapsalon Smeets
Past. Scheepersstraat 12B
6374 HS, LANDGRAAF
045-5313710

Gertie Thomas-Rongen

Leo Thomas

Tyfoon-Entertainment

Hub Vereggen