Harmonie Laura

Ons harmonieorkest is de basis van de vereniging en bestaat uit houten blaasinstrumenten, koperen blaasinstrumenten en slagwerk. Het belangrijkste melodie-instrument is de klarinet. Ons orkest bestaat uit circa 45 spelende leden. Momenteel komen wij uit in de tweede divisie en staan wij onder leiding van dirigent Patrick Letterle.

De harmonie repeteert op maandag in Gemeenschaphuis d’r Sjtee Uul, Sloterstraat 86 te Landgraaf. De repetitie begint om 19:30 en duurt tot ± 21:45.

Kom gerust eens kijken op een maandagavond! Voor meer informatie kun je contact opnemen met onze secretaris.

De Geschiedenis

Voor de oorlog koesteren een aantal inwoners van het nog jonge Lauradorp de stille wens een harmonie in het leven te roepen. Een van de grootste pleitbezorgers is meester Jennesen, wonend aan het toenmalige Julianaplein (nu Olmenstraat), onderwijzer aan de voormalige jongensschool Don Bosco gelegen aan de Sloterstraat. De crisistijd en de tweede wereldoorlog zijn er debet aan dat de oprichting van de harmonie pas plaats vindt op 7 december 1947. Aanvankelijk is het zelfs de bedoeling geweest een zogenaamde mijnharmonie te vormen. Dit idee wordt gesteund door Laura & Vereeniging. Maar nadat blijkt dat fanfares en harmonieën uit nabuurdorpen zich hier fel tegen verzetten vanwege mogelijk ledenverlies aan en bevoordeling van een mijnharmonie wordt dit idee verlaten. Laura  & Vereeniging draagt de harmonie wel een warm hart toe. Dat blijkt onder meer uit het feit dat Ir. G.H. Edixhoven, directeur van Laura & Vereeniging samen met dokter R. Harbers het beschermheerschap aanvaarden en dat dhr. J. Salden, ambtenaar bij Laura & Vereeniging het voorzitterschap op zich neemt. Op de oprichtingsvergadering kiezen de leden de naam “harmonie Laura”, als verenigingslokaal kiest men zaal Dorenberg aan het Steenenkruis en als eerste dirigent wordt benoemd dhr. W. Simons uit de Kantstraat in Lauradorp.