Toekomst Orkest Laura

Door duurzame contacten met zowel de scholen als de muziekschool nemen wij als vereniging elk jaar deel aan een aantal activiteiten, projecten waar jonge kinderen enthousiast gemaakt worden voor muziek en voor het spelen van een instrument. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de blazersklas en klinkend perspectief in samenwerking met SMK.

Een ander aspect in ons doorstroomplan is dat samen muziek maken een belangrijk uitgangspunt van onze vereniging is. Een leerling (aspirant lid) begint eerst in een instapgroep, zodat in een vroeg stadium het samenspel wordt gestimuleerd en het lid meer betrokken raakt bij de vereniging.

Als de kinderen in voldoende mate bekend zijn met het instrument stromen zij door naar het Toekomst Orkest Laura (TOL). Dit TOL-orkest bereidt de leden voor op het spelen in het grote harmonieorkest en repeteert 1x per week.

Nieuwe leden hoeven niet per definitie ‘jeugdleden’ te zijn. Jong en oud die beginnend muzikant zijn kunnen bij TOL starten. Dit orkest bestaat uit aspirant leden en ervaren muzikanten uit het harmonieorkest en staat onder leiding van een dirigent.

Naast de eigen repetities met het TOL-orkest werken wij op projectbasis samen met andere HAFA-verenigingen binnen Landgraaf (Harmonie Nieuwenhagen, Het Eikske en Fanfare Rimburg) en vormen wij samen een gelegenheidsorkest “Jeugdorkest Landgraaf”. Sinds vorig jaar hebben al een aantal concerten plaatsgevonden (kidsmarkt in Op de Kamp Landgraaf, kerstliedjes in verschillende verpleeghuizen) en zijn er een aantal gezamenlijke repetities voor de concerten geweest.